DE UTVALGTE PREMIERE NOVEMBER 2017
En historie. Ulike stemmer. Hvordan er det å leve I en verden hvor lyd ikke er en del av sansene våre? Her møter vi ungdommer med ulike bakgrunn som har mye å dele. Disse stemmene er akkurat som du og meg. Vi har håp, drømmer og ambisjoner om en større og bedre framtid. Vi har tanker og ønsker om å kunne gi verden en del av oss selv. Alle disse ungdomene har disse tingene til felles, men det lar seg ikke gjøre uten en fast jobb. Vi skal nå få høre stemmer som ikke har fått muligheten til å bli hørt før. Dette er “De Utvalgte”

Filmen er klar til distirbusjon. Send epost "De Utvalgte" til: post@abloom.no

Se på Facebook event her!