Abloom er en ledende sosial entreprenør med anerkjennelse for å ha innovative løsninger på sosiale problemer og potensial til å endre mønstre på tvers av samfunnet.

Abloom søker etter frivillige i alle aldre!

Ønsker du å jobbe på abloom filmfestival?

ønsker du å hjelpe flyktninger og asylsøkere - med og uten funksjonsnedsettelse?

ønsker du å bidra på mini abloom for å gi barn en spennende og positiv opplevelse i nærmiljøet?

Da har du sjansen nå. Send inn info nederst på siden, så tar vi kontakt med deg!

Abloom filmfestival: Abloom arrangerer i år sin syvende festival november.  Festivalen har et hovedfokus på barn og unge med spesielle behov – og nettopp derfor ønsker vi å tilby praksis for unge og voksne som har nedsatt funksjonsevne. Om du kan tenke deg litt yrkeserfaring innen film- og festivalarbeid, så send oss noen ord.

Praksisen går blant annet ut på å promotere filmfestivalen, i tillegg til andre spennende filmrelaterte arbeidsoppgaver. Abloom filmfestival er avhengig av de frivillige for å få festivalen til å lykkes og ditt engasjement og innsats vil derfor være viktig for oss! 

Det planlegges et møte i oktober, der du vil bli kjent med andre som har meldt seg som frivillig. Du vil møte ’alle i staben’ som driver festivalen og du vil få kjennskap til festivalens innhold generelt. Alle frivillige vil også få tildelt arbeidsoppgaver.

Som frivillig for Abloom filmfestival får du:

• Festivalpass til en verdi av kr 500 som gir adgang til hele arrangement under festivalen
• Møte mange spennende mennesker i et engasjerende miljø
• Mulighet til å se filmer fra festivalprogrammet i forkant av festivalen
• Attest som dokumentasjon for din innsats

Kontakt: post@abloom.no

Frivillig i arbeidet for Aktivisering av Flyktninger og Asylsøkere (AFA-prosjektet): 

Bli med med på å gjøre livet og hverdagen til flyktninger og asylsøkere i Oslo bedre. Vi engasjerer og aktiverer også flyktninger og asylsøkere som frivillige. Sammen kan vi få mennesker ut av isolasjon og følelse av meningsløshet. 

Frivillig for Mini Abloom
Mini Abloom er en popup-festival som består av underholdning for barn, unge og voksne gjennom filmvisning, ansiktsmaling, trylleshow, workshops og leker. Den varer noen timer hver gang og retter seg mot barn og unge på Tøyen, men vi jobber for å spre Mini Abloom til flere bydeler. Bli med, du og! 

Vi takker for engasjementet og tiden du har lagt ned og/eller ønsker å legge ned i Abloom.