Historikk

Festivalens oppstart i 2012

Abloom ble startet av Faridah Shakoor i 2012. Idéen fikk Faridah fikk for en del år tilbake, i etterkant av at hun selv ble mor til et barn med nedsatt funksjonsevne.

Tidligere var det gjerne familien som alene satt med det tyngende ansvaret for et handikappet barn. I dag er vi heldigvis klare på at utviklingshemmede barn skal ha en plass i samfunnet og at de skal få være synlige, på lik linje med alle andre.

Familier som har et barn med nedsatt funksjonsevne, møter som regel en rekke utfordringer i hverdagen, både med tanke på skole, sykehus og hjelpeapparat. Foreldre med minoritetsbakgrunn er gjerne ekstra utsatt, da mange isolerer seg i et miljø som allerede er på siden av det norske samfunnet. Det ønsker vi å endre på.

Abloom jobber kontinuerlig for å løfte frem disse barna og familiene. Dette klarer vi ved hjelp av film og historier som det er mulig å kjenne seg igjen i. Vi tror at levende bilder forteller mer, og at film fører til mer innlevelse enn for eksempel et foredrag eller en brosjyretekst. Film kan formidle drømmer, følelser og hverdagserfaringer, og kan gjøre byrden det er å ha et annerledes barn lettere å bære.

Abloom vil mer

Dette kommer imidlertid ikke av seg selv. Før Abloom ble et faktum, hadde en arbeidsgruppe, bestående av blant annet støttespillere fra Seksjon for likeverdig helsetjeneste og LMS-barn (OUS, Ullevål), jevnlige planleggingsmøter i halvannet år.

Det ble mange og lange diskusjoner, og utallige søknader om økonomisk støtte førte tidvis til et svært krevende arbeid. For Faridah Shakoor og Abloom var det imidlertid aldri et tema å gi opp. Når avslagene kom, brettet Faridah opp ermene og kastet seg ut i nye søknadsrunder. Støttespillere og samarbeidspartnere sier at Faridah er en energibunt av det sjeldne, og det er hun

Bakgrunnen for filmfestivalen

Abloom filmfestival er Norges første mangfoldige filmfestival, og har som visjon å fremheve gode og likeverdige muligheter for alle – å skape en hyggelig og informativ møteplass. Gjennom festivalen, og da åpningsseminaret spesielt, ønsker vi å bidra til erfaringsutveksling og holdningsendring. Abloom fokuserer på aktiv og likeverdig samfunnsdeltakelse, i tillegg til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Vi ønsker å skape en møteplass hvor positiv tankekraft står sentralt, og hvor alle føler seg trygge. På den måten kan vi kjempe mot isolasjon, skyld og skam.

Abloom filmfestival ble kåret til vinner av Oslos bys kunstnerpris i mai 2015.

Filmer fra hele verden

Filmene vi viser på festivalen kommer fra hele verden, og felles for dem alle er at de tar opp det å leve med små eller store funksjonsnedsettelser. Vi ønsker å få norske filmskapere til å komme på banen samt inspirere dem til å lage gode filmer om det å være funksjonshemmet. Vårt mål er, at vi gjennom gode dokumentar-, opplysnings- og spillefilmer om det å leve med nedsatt funksjonsevne, kan bidra til et mer positivt og rettferdig samfunn for alle.

Abloom filmfestival skal være en spydspiss når det kommer til å det bygge broer. Dette gjør vi ved å løfte frem funksjonshemning som tema. Hvert år har vi et eget hovedtema, i år er det «Venner: Noen å dele sorg og glede med», som er tema for festivalen.

Har du en film, eller en idé du tror kan passe? Da hører vi gjerne fra deg!

Under årets festival blir det i tillegg kursvirksomhet, hvor filminteresserte får muligheten til å «speed date» profesjonelle filmskapere.

Film gir innlevelse

Under den første filmfestivalen, i 2012, viste vi blant annet prosjektfilmer, en pilotfilm og en informasjonsfilm fra Dissimilis. I tillegg var det lagt opp til et program for voksne, med paneldebatt og musikalske innslag. Vi hadde mange foreldre med bakgrunn fra forskjellige land som besøkende, og det kom også flere med helsefaglig bakgrunn.

I etterkant fikk vi flere tilbakemeldinger om at det var positivt at det å være annerledes hadde fått sin egen filmfestival.

Fellesskap gir styrke

Barn med spesielle behov er alle spesielle på hver sin måte. Når foreldrene møtes, viser det seg likevel at mange har de samme utfordringene. Vi tror at det å dele bekymringer med andre kan gjøre hverdagen lettere, og for barn og unge kan det være enklere å leve med en ekstra utfordring når de vet at de ikke er alene. Ofte finner barna og ungdommene stor glede i hverandre, og i det å se at det finnes flere som dem. Abloom skal være et slikt møtested, på tvers av kultur og bakgrunn. Vi er åpen for alle, og vi viser gode filmer fra hele verden. I tillegg arrangerer vi debatter og seminarer med norske og internasjonale gjester, der vi diskuterer hvordan vi kan gjøre livene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne best mulig.