Back to All Events

AFF2018


Velkommen til Abloom filmfestival 2018!

2018 Tema: Universell utforming

Teknologi gir muligheter!

Teknologi er viktig, kanskje spesielt for dagens unge. Ulike teknologiske plattformer gir tilgjengelighet og åpner for kommunikasjon, nettverksbygging og underholdning. For folk med funksjonsnedsettelser betyr teknologi ekstra mye i hverdagen, ikke minst når det gjelder fremkommelighet og transport. Teknologien har både en praktisk og en sosial side. Et eksempel er et nyutviklet hjelpemiddel som gjør det mulig for blinde og svaksynte å delta i sosiale medier som Facebook (http://www.telecompaper.com/news/swedish-pts-presents-facebook-interface-for-deaf-blindusers--994762). Hold deg oppdattert for konkretisering av hvordan dette temaet skal jobbes med.

Earlier Event: December 8
Skitur