Abloom feire sin 10 års jubileum

26166375_1639857492750033_5070612321157269097_n.jpg

Abloom

I 2021 vil Abloom feire sin 10 års jubileum. For denne gangen har vi tenkt å invitere de religiøse ledere i verden til å undertegne en erklæring om funksjonshemming. Nå trenger vi hjelp fra de forskjellige ambassader til å samle oss med de beroligende lederne av deres prestisjetunge fylker. Vi sender ut følgende brev til ambassader Vi er sikre på at det er forskjellige meninger om funksjonshemming, alle religioner vil støtte vår sak. #Abloom

Faridah.jpg

Faridah

 

"Du er spesielle foreldre. For de som tror på Gud, sier jeg:" Du ble valgt av Gud. Han så at du var spesielt folk som var i stand til å ta vare på et spesielt barn. Se på deg selv som velsignet. Å få et funksjonshemmet barn er ikke en straff fra Gud. "# Faridah-Ablooms grunnlegger og direktør

homiiii.jpg

Abloom filmfestival 2017

Faridah S. Nabaggala mener sønnen hennes er en stor velsignelse i livet. Nå vil hun hjelpe andre, som tror at funksjonshemmede barn er en straff fra Gud. 

Logo forslag 10 års med skygge.jpg

Utkast til erklæringen

Troen på at funksjonshemmede er en straff eller forbannelse fra Gud er utbredt i mange deler av verden. Den har ført til at både personer med funksjonshemminger og familiene deres opplever å bli utstøtt, diskriminert og mishandlet.  

Vi mener alle mennesker er skapt av Gud med lik verdi, og fordømmer/avviser derfor disse forestillingene på det sterkeste og oppfordrer regjeringer i alle land til å jobbe for å fjerne dem.

Videre oppfordrer vi FN til å vedta en resolusjon som fordømmer/tar avstand fra denne typen forestillinger, og som oppfordrer medlemslandene til å følge opp forpliktelsene sine overfor konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter fra 2006. Denne konvensjonen forplikter landene til å sikre funksjonshemmede de samme frihetene og mulighetene som andre når det gjelder skolegang, helse og å delta i samfunnet.

                                  

Copyright© 2018. By Abloom


  

 

 

 

               Ønsker du å samarbeide ta kontakt: post@abloom.no

 

 

 

 

Ole Johan.jpg

Ole Johan

Beck

 

Prest og rådgiver for inkludering i den norske kirkes Oslo-bispedømme. Abloom møtte en stor mann (far til et funksjonshemmelig barn), prest og rådgiver for inkludering i Oslo-bispedømmet i den norske kirke.#samarbeid

34535881_1811148272287620_6306132036394418176_n(1).jpg

Annsi Elenius-

Vi hadde et godt møte med finsk ambassade og møtt den finske presten i Norge. Sammen bryter vi tabuene! Finsk prest i Norge. #samarbeid

4.jpg

Central Jamaat Ahle Sunnat Norway

Vi hadde et godt møte med Central Jamaat Ahle Sunnat Norway og møtt den imamen som var så imøtekommende. De er ombord!

Sammen bryter vi tabuene!

Central Jamaat Ahle Sunnat Norway. #samarbeid

23843619_1593050390764077_5063230405087956161_n.jpg

Lærings- og mestringssenteret

Det er godt å ha gode samarbeidspartnere som er engasjert  fra LMS- Hilde Berge -barn og unges (OUS) bidrag er svært viktig.

De er ombord!  Sammen bryter vi tabuene!

Lærings- og mestringssenteret  LMS-barn og unges (OUS)  #samarbeid

3.jpeg

Tawfiiq Islamsk senter

 

Abloom hadde et flott møte med Tawfiiq Islamsk senter og møtt Hakim Ismail som var så imøtekommende. De er ombord!

Sammen bryter vi tabuene!