Abloom feire sin 10 års jubileum

26166375_1639857492750033_5070612321157269097_n.jpg

Abloom

I 2021 VIL ABLOOM FEIRE SIN 10 ÅRS JUBILEUM.

FOR DENNE GANGEN HAR VI TENKT Å INVITERE DE RELIGIØSE LEDERE I VERDEN TIL Å UNDERTEGNE EN ERKLÆRING OM FUNKSJONSHEMMING.

NÅ TRENGER VI HJELP FRA DE FORSKJELLIGE AMBASSADER OG TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN BÅDE MUSLIMSKE ORGANISASJONAR OG ANDRE RELIGIONER TIL Å BLI MED OMBORD.

VI SENDER UT BREV TIL AMBASSADER OG TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNNVI ER SIKRE PÅ AT DET ER FORSKJELLIGE MENINGER OM FUNKSJONSHEMMING, ALLE RELIGIONER VIL STØTTE VÅR SAK. #ABLOOM

FINANSIERT AV KULTURDEPARTMENT!

FADE.jpg

Faridah

"Du er spesielle foreldre. For de som tror på Gud/guder, sier jeg:" Du ble valgt av Gud. Han så at du var spesielt folk som var i stand til å ta vare på et spesielt barn. Se på deg selv som velsignet. Å få et funksjonshemmet barn er ikke en straff fra Gud. "# Faridah-Ablooms grunnlegger og direktør

homiiii.jpg

Abloom filmfestival 2017

Faridah. S. Nabaggala mener sønnen hennes er en stor velsignelse i livet. Nå vil hun hjelpe andre, som tror at funksjonshemmede barn er en straff fra Gud.

Logo forslag 10 års med skygge.jpg

Utkast til erklæringen

Troen på at funksjonshemmede er en straff eller forbannelse fra Gud er utbredt i mange deler av verden. Den har ført til at både personer med funksjonshemminger og familiene deres opplever å bli utstøtt, diskriminert og mishandlet.

Vi mener alle mennesker er skapt av Gud med lik verdi, og fordømmer/avviser derfor disse forestillingene på det sterkeste og oppfordrer regjeringer i alle land til å jobbe for å fjerne dem.

Videre oppfordrer vi FN til å vedta en resolusjon som fordømmer/tar avstand fra denne typen forestillinger, og som oppfordrer medlemslandene til å følge opp forpliktelsene sine overfor konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter fra 2006. Denne konvensjonen forplikter landene til å sikre funksjonshemmede de samme frihetene og mulighetene som andre når det gjelder skolegang, helse og å delta i samfunnet.

Copyright© 2018. By Abloom

Ønsker du å samarbeide ta kontakt:post@abloom.no

FINANSIERT AV KULTURDEPARTMENT!

Ole Johan.jpg

Ole Johan

Beck

Prest og rådgiver for inkludering i den norske kirkes Oslo-bispedømme. Abloom møtte en stor mann (far til et funksjonshemmelig barn), prest og rådgiver for inkludering i Oslo-bispedømmet i den norske kirke.#samarbeid

34535881_1811148272287620_6306132036394418176_n(1).jpg

Annsi Elenius-

Vi hadde et godt møte med finsk ambassade og møtt den finske presten i Norge. Sammen bryter vi tabuene! Finsk prest i Norge. #samarbeid

4.jpg

Central Jamaat Ahle Sunnat Norway

Vi hadde et godt møte med Central Jamaat Ahle Sunnat Norway og møtt den imamen som var så imøtekommende. De er ombord!

Sammen bryter vi tabuene!

Central Jamaat Ahle Sunnat Norway. #samarbeid

download.jpg

LMS- BARN

Det er godt å ha gode samarbeidspartnere som er engasjert fra LMS- Hilde Berge -barn og unges (OUS) bidrag er svært viktig.

Sammen bryter vi tabuene!

Lærings- og mestringssenteret LMS-barn og unges (OUS) #samarbeid

3.jpeg

Tawfiiq Islamsk senter

Abloom hadde et flott møte med Tawfiiq Islamsk senter og møtt Hakim Ismail som var så imøtekommende.

Sammen bryter vi tabuene! #samarbeid

2.jpg

Islamic Center og Aktivitetshus Oslo

Vi har gleden av å presentere vår nyeste samarbeidspartner.

Sammen bryter vi tabuene! #samarbeid

2.jpg

Daru Salaam Islamic Centre

Vi har gleden av å presentere vår nyeste samarbeidspartner.

Sammen bryter vi tabuene! #samarbeid

3.jpg

Muslim Senter Furuset

"Velkommen til samarbeid". Sammen bryter vi tabuene! #samarbeid

Abloom-Mascot-for-DY1.png

Samarbeid

Prosjektet vil ha en rekke samarbeidspartnere. Vi har valgt å samarbeide med mange tros- og livssynssamfunn - både muslimske organisasjonar og andre livs og trossamfunn, ambassader. På denne måten bidrar vi til å utvikle dialogarbeid og samarbeid mellom ulike trossamfunn/-retningar og andre aktørar lokalt.

Ønsker du å samarbeide ta kontakt:post@abloom.no

Copyright© 2018. By Abloom

4.jpg

DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA

Vi har gleden av å presentere vår nyeste samarbeidspartner.

Sammen bryter vi tabuene! #samarbeid

Basim.png

DET ISLAMSKE FORBUNDET RABITA

"Dette ser bra ut. Vi kan selvsagt være med på dette og samarbeide om målet."- Sier styreleder Basim Ghozlan

fixedw_large_4x.jpg

CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY

Vi har gleden av å presentere vår nyeste samarbeidspartner.

Sammen bryter vi tabuene! #samarbeid

4.jpg

Frelsesarmeen

Vi har gleden av å presentere Frelsesarmeen som samarbeidspartner.

Sammen bryter vi tabuene! #samarbeid