FILMPÅMELDING

Kontakt info: 
Abloom filmfestival, 9098, Grønland, 0133, Oslo eller epost: post@abloom.no

AKSEPT AV REGLEMENT

Ved å melde på filmen elekstronisk med dette påmeldingskjemet aksepterer du reglemenet for Abloom filmfestival.

Festivalens mål er å fremme visning av flm, og å øke bevissheten om nedsatt funskjonsevner i Norge og andre lang.

Festivalen er åpen for alle former for film, men tar ikke ansvar for innhold som publiseres og vises uten rettighetshavers tillatelse.

Filmens lengde må ikke overstige 120 min., filmen kan ikke delta to ganger eller meldes på i flere kategorier og produsenten står ansvarlig for rettighetsklarering av filmens innhold.

Fristen er 15 oktober.

Følgende materiale sendes inn for hver påmeldt film:

- Ferdig utfylt elektronisk påmeldingsskjema
- En DVD-PAL påsynskopi av filmen (kun en film pr. Blueray) eller link til nedlastbar versjon i Quicktime H246 format og minst et digitalt bilde fra filmen.
-  Alle filmer må ha engelsk dialog eller engelsk undertekst.

Transport og forsikring

Den som melder på film er ansvarlig for transport og forsikring og andre utgifter til festivalen.

Aksept av reglementet:

I tilfeller av tvil omkring reglene for Abloom Filmfestival ta kontakt med oss. 

Ved å sende det elektroniske påmeldingskjemaet for Abloom filmfestival aksepterer den som melder på film reglene slik de er framsatt i denne teksten. 

Jeg bekrefter at jeg har lest vilkårene for påmelding av Film til Abloom Filmfestival *