OM OSS:

 Verdiløfte: #Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt!

Du forbinder kanskje Abloom med filmfestival for barn og unge, men sannheten er at vi er mye, mye mer. Abloom er en frivillig og idealistisk organisasjon, med mål om å bedre levekår og livskvalitet samt fremme sosial inkludering for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre. Det aller viktigste for oss, er å bekjempe etablerte tabuer, som det dessverre fortsatt finnes flere av.

I noen innvandrermiljøer er det tabu å få et barn som er annerledes. Mange føler skyld og skam når barnet som ikke er som «alle andre». Ofte vet ikke familiene at det er hjelp å få, og de mottar derfor ikke den støtten de trenger og har krav på. Dette er en kampsak for oss, for alle fortjener å bli sett.

Abloom – å slå ut i full blomst

Det er ikke så rart om du tenker på film når du hører om oss, Abloom ble nemlig startet som en filmfestival, da under navnet Handy filmfestival, i 2012. Nå har vi hett Abloom filmfestival siden 2013, og er glad for å ha et navn som gjenspeiler hva vi står for. «Abloom» betyr i full blomst, og navnet har vi valgt på bakgrunn av vårt ønske om at barn og unge med spesielle behov skal bli sett, hørt og verdsatt – vi ønsker at de skal kunne slå ut i full blomst.

Abloom jobber for å rekke ut en hånd til disse barna og familiene deres. Vi retter oss hovedsakelig mot innbyggere i Oslo kommune, men arrangementene våre er selvsagt åpne for alle som ønsker å delta.

Mer enn film

Vi er, som du sikkert har skjønt, opptatt av film. Det er likevel langt fra alt vi holder på med.

Våre medlemmer får tilgang til gratis kurs og temadager, og blir automatisk med i et spennende nettverk som bygger broer mellom familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. I tillegg tilbyr vi konferanser og samtalegrupper for foreldre, hvor det er mulig å møte andre i samme situasjon, Mini Abloom, en pop-up-festival som går hele året samt foredrag, debatter, spørsmålsrunder og filmvisninger.

Se mer av hva vi tilbyr

Informasjon og veiledning rettet mot målgruppene, er et viktig fokus for Abloom. Vi ønsker å bidra til positiv integrering og inkludering av det som ofte blir omtalt som en sårbar gruppe: Barn, unge og foreldre som faller utenfor den tradisjonelle «A4-familien».

Vi ønsker å bidra til å motvirke følelsen av isolasjon, skyld og skam, og har et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn. 

Abloom har, i tillegg til Abloom filmfestival, en egen avdeling for film produskjon, med en flerkulturelt stab – Abloom Studios. Staben var har sterk faglig kompetanse, og erfaring fra flere forskjellige samfunnsområder.

Vi er alltid åpne for å samarbeide med andre som er opptatt av samme tematikk, enten det er offentlige instanser, eller privatpersoner. Er du interessert i å samarbeide med oss, eller ønsker du å jobbe frivillig for Abloom? Vi kan love deg en spennende og viktig oppgave.

Ta kontakt

Personvernerklæring