PDF av årsrapport for prosjektet Asylsøkere og flyktninger.

Presentasjonen er en oppsummering av arbeidet vi har gjort i prosjektet Aktivisering for flyktninger og asylsøkere (AFA-prosjektet). 

 

AFA-prosjektet - Aktivisering av flyktninger og asylsøkere

- støttet av OXLO

Hva er AFA-prosjektet - Aktivisering av flyktninger og asylsøkere? 
Organisasjonen Abloom opplevde en overveldende positiv respons på AFA-prosjektet som ble gjennomført med midlene fra Oslo kommune i 2016. Vi har gjennom dette prosjektet omfavnet alle, da prosjektet var åpent for alle. Underveis har vi plukket opp personer med nedsatt funksjonsevne med flyktning- og asylsøkerstatus – som ellers ikke hadde fått den hjelp og veiledning de var i behov for.

Gjennom et seminar i september 2016 synliggjorde vi disse menneskene, samt deres utfordringer. Flyktninger fra Syria og andre frivillige har fått arbeidserfaring gjennom organisasjonens aktiviteter, en erfaring som har vært meget gunstig for både flyktningene og organisasjonen. Flyktingene har fått: Sosiale aktivteter, informasjon og kunnskap om det norske samfunnet, mulighet til å utøve sine yrker og skaffe seg erfaring og mulighet til å bidra som frivillige. Vi har søkt nye midler til videreføring av aktivisering av flyktninger og asylsøkere gjennom organisering av og deltakelse på filmvisninger med tilhørende aktiviteter i 2017.

De foreløpige planene

Tiltaket vil gjennomføre følgende aktiviteter:

  • To filmfestivaler (fem dager)

  • Seminarer og workshops (tolv møter)

  • Sosiale sammenkomster (to møter)

Vi søker alltid frivillige
Vil du engasjere deg for minoritetsspråklige funksjonshemmede? Meld deg på her! Obs: Husk å spesifisere i boksen "Annen informasjon" hva og hvor du ønsker å bidra. Hjertelig takk. 

Oversikt over aktivitetene flyktningene kan delta på: 

 

 

Skjermbilde 2017-10-01 kl. 17.35.24.png

 

 

 

 

 

 

 

Postboks 9098 Grønland, 0133 Oslo

Organisasjonsnr: 998645360, tlf: 46 34 19 45

post@abloom.no

Prosjektet er finansiert av Oslo Kommune