Kommer i 2018: Tøyeneventyret 

Gjennom møte med to av karakterene som har nedsatt funksjonsevne, Halima  og Ask, ønsker vi å bidra til å bryte ned tabuer og skape debatt, både i minoritetsgrupper og blant folk flest om det å være funksjonshemmet i dagens samfunn.

Når Ask (10) flytter fra Nord-Norge til Tøyen, blir han overveldet av den store forskjellen, både når det gjelder kultur og miljø. Han sliter med å passe inn, og er mye alene på biblioteket.

Halima (9) har bodd på Tøyen i mange år. Hun har nedsatt funksjonsevne, og dette er tabubelagt i deres kultur.

Ask forteller om sine problemer med overgangen fra bygd til by. Halima ønsker å vise Ask at det kan være bra å bo i en by også, at det har sin egen sjarm. De legger ut på en reise gjennom Tøyen og opplever mye forskjellig spennende på ferden.