Seminar: Flyktninger med nedsatt funksjonsevne-Hva vet de om hjelpemidler?

plakard+-+Copy.jpg

Seminar 17. sept: Flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hva vet de om hjelpemidler?

Tid:10:00 - 13:10

Sted: PARKEN ” Kolstadgata 1, 0652 OSLO

Arrangør: Abloom i samarbeid med Enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune.

Velkommen til seminar om flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hva vet de om hjelpemidler?

Abloom jobber for å fylle inn informasjon gapet som eksisterer i mange familier med minoritetsbakgrunn, og for å bygge ned tabuer rundt funksjonshemninger og skammen rundt det å bruke hjelpemidler for folk med funksjonsnedsettelser betyr teknologi ekstra mye i hverdagen, ikke minst når det gjelder fremkommelighet og transport i tillegg til dagligdagse gjøremål. Men for minoritetsspråklige er ikke det en selvfølge på grunn av mange tabuforestillinger knyttet til det å ha synlige hjelpemidler som viser at du er funksjonshemmet.

Målet for seminaret: Abloom skal medvirke til debatt og holdningsendringer, skape deltakelse og generere og spre kunnskap hos målgruppen.

Vi skal samle flest mulig til hyggelige, inspirerende, kunnskapsfremmende opplevelser, og dette med et særlig fokus på flyktninger som har en funksjonsnedsettelse og hjelpemidler.

Målgruppen: Alle med særlig fokus på Fagfolk innen Oslo kommune, IMDI, boligkontor, Husbanken, introduksjonsprogram, media, politikere og individer med funksjonsnedsettelse.

Seminaret varer (10:00-13:10) og skal fokusere på:

  • Mer likeverdig samfunnsdeltakelse og bedre oppvekst- og levekår for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og deres familier

  • Løfte frem funksjonshemming som tema

  • Kjempe mot isolasjon, skyld og skam

  • Være brobygger

  • Legge til rette for læring og erfaringsutveksling mellom våre målgrupper

  • Bidra til å bedre tjenester og spre kunnskap om hjelpemidler overfor flyktninger med nedsatt funksjonsevne

 Påmelding : http://www.abloom.no/registrering/

 Program finner dere på Facebook her. Vi feierer OXLO uka!  

Vi håper du/dere har mulighet til å bli med på dette seminaret, og vi takker for samarbeidet så langt!