ABLOOM Abloom Barneklubb er en åpen møteplass og program for deg mellom 13 og 26

år. Klubben legger et ekstra fokus barn og unge med nedsatt funksjonsevne og

de med minoritetsbakgrunn. Abloom har siden vi startet sett en økning av barn

og unge som ikke kommer i arbeid og som ikke får deltatt på fritidsaktiviteter.

ABLOOM BARNEKLUBB OG AMBASSADØRER

Deltakere i Abloom Barneklubb vil bli en del av Abloom Ambassadører

teamet som representerer organisasjonen utad. Vi tilbyr mange fordeler til

Abloom Ambassadører der vi blant annet gir ut gratis Abloom merch, gir

gratis kinobilletter til den store filmfestivalen, gir gratis kinobilletter til

cinemateket, gir en bok om Abloom og vennene hans, og masse mer.

Gjennom at barn og unge blir Abloom Ambassadører blir de aktivisert i våre

aktiviteter, der de får møtt andre og sosialisert seg som er viktig.

Vi vil ha en medlemskontingent for å være medlem av barneklubben som er

på 100kr per barn/ungdom.

Kontakt: post@abloom.no