Abloom bryter ned tabuer!
Logo+forslag+10+års+med+skygge.jpg

Bakgrunn for prosjektet

Abloom har siden organisasjonens oppstart registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Særlig i enkelte minoritetsmiljøer kan det være sterke oppfatninger om at funksjonshemminger er en straff fra Gud/guder. Den kulturelle og religiøse bakgrunnen til disse miljøene og individene forplanter seg videre til nye generasjoner. Abloom tar ingen stilling i teologiske spørsmål, men vi slåss for funksjonshemmedes hverdag og fremtid.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets hovedmål er å endre holdninger og atferd i minoritetsmiljøer som oppfatter funksjonshemming som en straff fra Gud/guder. Tanken er at en holdnings-/atferdsendring vil gi minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn en bedre hverdag der de slipper å slåss mot fordommer og negative holdninger til funksjonshemmede.

Målgruppe for prosjektet

Primærmålgruppe er de vi ønsker å påvirke: Minoritetsmiljøene og deres holdninger til funksjonshemmede. Vi tenker da særlig på miljøer der det av ulike sosioøkonomiske og kulturelt-religiøse grunner finnes sterke stigma knyttet til å ha et barn som lever med funksjonsnedsettelse.

Målgruppen(e) for prosjektet er menigheter og religiøse grupperinger i Norge, og vi vil ha et spesielt fokus på ledere og ressurspersoner i de religiøse samfunnene. Men vår kjernemålgruppe er de familiene og individene som lever med funksjonshemminger og de ulike stigmaene.

Copyrights@2018 All rights reserved!

FADE.jpg

Faridah .S.Nabaggala

Jeg har lært å kjenne alle disse menneskene, og har så stor respekt for dem. De er spesielle foreldre. Til dem som tror på Gud, sier jeg: «Du ble valgt av Gud. Han så at dere var spesielle mennesker som var i stand til å ta vare på et spesielt barn. Se på deg selv som velsignet. Å få et funksjonshemmet barn er ikke skam.»

Copyrights@2018 All rights reserved!

Samarbeidspartnere

Samarbeid

Prosjektet vil ha en rekke samarbeidspartnere. Vi har valgt å samarbeide med mange tros- og livssynssamfunn - både muslimske organisasjonar og andre livs og trossamfunn, ambassader (står oppført over). På denne måten bidrar vi til å utvikle dialogarbeid og samarbeid mellom ulike trossamfunn/-retningar og andre aktørar lokalt. Til nå har 12 trossamfunn takket ja til å delta i prosjektetAbloom Bryter Ned Tabuer. Disse trossamfunnene står her under: Vi er glade for å få med så store trossamfunn i prosjektet, og gleder oss til det videre samarbeidet med dem og de andre trossamfunnene vi rekrutterer.

Ta kontakt:post@abloom.no

Copyrights@2018 All rights reserved!

Finansiert av Kulturdepartement

Ole Johan.jpg

Ole Johan Beck

Spesialprest inkluderende kirkeliv Oslo bispedømme – Den norske kirke

Copyrights@2018 All rights reserved!

Hilde.jpg

Hilde Berge

Lærings- og mestringssenteret - barn (LMS)

Copyrights@2018 All rights reserved!

2.jpg

Imam Ibrahim Saidy

Daru Salaam Islamic Centre

Copyrights@2018 All rights reserved!

4.jpg

DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA

Copyrights@2018 All rights reserved!

Erklæring 2021.

Juni 2018- DESEMBER 2019

Copyrights@2018 All rights reserved!

Basim.png

Basim Ghozlan

Det Islamske Forbundet - Rabita

Copyrights@2018 All rights reserved!

central-jam-e-mosque-in-oslo-norway.jpg

World Islamic Mission Mosque i Oslo

Copyrights@2018 All rights reserved!

4.jpg

Knut Haugsvaer

Frelsesarmeen

Copyrights@2018 All rights reserved!

2.jpg

Reham

MUSLIM SENTER FURUSET OSLO NORWAY

Copyrights@2018 All rights reserved!

4.jpg

Ghulam Sarwar

CENTRAL JAMAAT-E AHL-E SUNNAT NORWAY REGD.

Copyrights@2018 All rights reserved!

3.jpg

Abdihakeem

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER

Copyrights@2018 All rights reserved!