Abloom bryter ned tabuer!
Logo+forslag+10+års+med+skygge.jpg

Bakgrunn for prosjektet

Hele prosjektet tar utgangspunkt i FNs CRPD - Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Abloom har siden organisasjonens oppstart registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Særlig i enkelte minoritetsmiljøer kan det være sterke oppfatninger om at funksjonshemminger er en guddommelig straff. Den kulturelle og religiøse bakgrunnen til disse miljøene og individene forplanter seg videre til nye generasjoner. Abloom tar ingen stilling i teologiske spørsmål, men vi slåss for funksjonshemmedes hverdag og fremtid.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets hovedmål er å endre holdninger og atferd i minoritetsmiljøer som oppfatter funksjonshemming som guddommlig straff. Tanken er at en holdnings-/atferdsendring vil gi minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn en bedre hverdag der de slipper å slåss mot fordommer og negative holdninger til funksjonshemmede.

Målgruppe for prosjektet

Primærmålgruppe er de vi ønsker å påvirke: Minoritetsmiljøene og deres holdninger til funksjonshemmede. Vi tenker da særlig på miljøer der det av ulike sosioøkonomiske og kulturelt-religiøse grunner finnes sterke stigma knyttet til å ha et barn som lever med funksjonsnedsettelse.

Målgruppen(e) for prosjektet er menigheter og religiøse grupperinger i Norge, og vi vil ha et spesielt fokus på ledere og ressurspersoner i de religiøse samfunnene. Men vår kjernemålgruppe er de familiene og individene som lever med funksjonshemminger og de ulike stigmaene.

Copyrights@2019 All rights reserved!

FADE.jpg

Faridah S. Nabaggala

Jeg har lært å kjenne alle disse menneskene, og har så stor respekt for dem. De er spesielle foreldre. Til dem som tror på Gud, sier jeg: «Du ble valgt av Gud. Han så at dere var spesielle mennesker som var i stand til å ta vare på et spesielt barn. Se på deg selv som velsignet. Å få et funksjonshemmet barn er ikke skam.»

Copyrights @ 2019 All rights reserved!

Samarbeidspartnere

Prosjekt 2021 plakat.png

Samarbeid

Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere. Vi har valgt å samarbeide med mange tros- og livssynssamfunn. På denne måten bidrar vi til å utvikle dialogarbeid og samarbeid mellom ulike trossamfunn og andre aktører lokalt. Til nå har 12 trossamfunn takket ja til å delta i prosjektet. Disse trossamfunnene står her under: Vi er glade for å få med så store trossamfunn i prosjektet, og gleder oss til det videre samarbeidet med dem og de andre trossamfunnene vi rekrutterer.

Ta kontakt:post@abloom.no

Copyrights @ 2019 All rights reserved!

Finansiert av Kulturdepartement

Ole Johan.jpg

Ole Johan Beck

Spesialprest inkluderende kirkeliv Oslo bispedømme – Den norske kirke

Copyrights@2018 All rights reserved!

Hilde.jpg

Hilde Berge

Lærings- og mestringssenteret - barn (LMS)

Copyrights@2018 All rights reserved!

2.jpg

Imam Ibrahim Saidy

Daru Salaam Islamic Centre

Copyrights@2018 All rights reserved!

4.jpg

DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA

Copyrights@2018 All rights reserved!

Basim.png

Basim Ghozlan

Det Islamske Forbundet - Rabita

Copyrights@2018 All rights reserved!

central-jam-e-mosque-in-oslo-norway.jpg

World Islamic Mission Mosque i Oslo

Copyrights@2018 All rights reserved!

4.jpg

Knut Haugsvaer

Frelsesarmeen

Copyrights@2018 All rights reserved!

2.jpg

Reham

MUSLIM SENTER FURUSET OSLO NORWAY

Copyrights@2018 All rights reserved!

4.jpg

Ghulam Sarwar

CENTRAL JAMAAT-E AHL-E SUNNAT NORWAY REGD.

Copyrights@2018 All rights reserved!

3.jpg

Abdihakeem

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER

Copyrights@2018 All rights reserved!