Velg Abloom som valgfag på ungdomsskolen

Ungdomsskoleelever kan velge Abloom for valgfaget "Innsats for andre". Vi har allerede flere engasjerte elever som har gjort en god jobb hos oss.

Hos oss i Abloom kan du:

* Bli en del av et team som planlegger, gjennomfører og evaluerer Abloom Filmfestival, Mini Abloom og andre spennende prosjekter og aktiviteter.

* Gjøre en innsats for en gruppe i Norge som ellers får lite oppmerksomhet: minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelse, og deres pårørende

* Lære hvordan en ideell organisasjon styres og fra innsiden.

BLI MED: To av elevene fra Hovseter skole som hjalp oss med å gjøre Abloom Filmfestival til en suksess.

BLI MED: To av elevene fra Hovseter skole som hjalp oss med å gjøre Abloom Filmfestival til en suksess.