Bidra som frivillig i Abloom!

Abloom Filmfestival, Mini Abloom, Abloom Piknik, Prosjekt “Abloom bryter tabuer - funksjonsnedsettelse er ikke en guddommelig straff” og andre aktiviteter hadde ikke vært mulig å planlegge og gjennomføre uten våre kjære frivillige. Vi har frivillige fra mange forskjellige land og verdsetter absolutt alle - uansett kjønn, religiøs og politisk tilhørighet, etnisitet, seksuell legning, funksjonsnivå og andre identiteter. Hos Abloom er alle som vil gjøre en innsats for andre, hjertelig velkommen.

Les artikkelen: - Frivillighet åpner dører og hjerter

Spesielt under Abloom Filmfestival i november er det mange frivillige i sving. Festivalen med arrangementer som Fagkonferansen blir til i stor grad takket være de flotte frivillige. Alle har det til felles at de vil at “alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt!”

Vi søker frivillige:

  • Til våre faste arrangementer

  • Til prosjekter

  • Til drift av organisasjonen året rundt

Send oss gjerne en epost hvor du forteller hvem du er, hva du ønsker å bidra med og hvor mye du ønsker å bidra. I Abloom er språklig mangfold og kompetanse verdsatt.

Epost: post@abloom.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Tidligere frivillig Najwa (nå ansatt) og frivillige Mahmoud (begge fra Syria) står på for Abloom. Her under Abloom Filmfestival Fagkonferansen 2018. Foto: Bjørn Lecomte

Tidligere frivillig Najwa (nå ansatt) og frivillige Mahmoud (begge fra Syria) står på for Abloom. Her under Abloom Filmfestival Fagkonferansen 2018. Foto: Bjørn Lecomte