Handy.jpg

Bestemt og blid. Faridah har en misjon og en visjon. Den handler ikke om henne selv, men om alle verdens funksjonshemmede barn – og deres pårørende.

Da Faridah Shakoor Nabaggala fødte en funksjonshemmet sønn, bestemte hun seg for å ikke gi seg før alle funksjonshemmede barn i verden har det bra.

Ideen om Abloom filmfestival ble født i 2012 da Faridah Nabaggala ville blande to av hennes største lidenskaper, filmkunsten og kjærligheten til sin sønn som ble født med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om Ablooms og Faridahs historie her!

I den offentlige jungelen følte hun seg fortapt fordi hun syntes det var vanskelig å orientere seg. Hvor skulle hun oppsøke hjelp? Hva kunne hun gjøre for å gi sitt barn et best mulig utgangspunkt? Aller verst var misoppfatningene om funksjonsnedsettelser i samfunnet - spesielt i flere minoritetsspråklige miljøer. Tanken om funksjonsnedettelse som guddommelig straff er ikke uvanlig, og Faridah følte seg inspirert til å ta et oppgjør med dette, gjennom cinematiske opplevelser med mål om å opplyse og inspirere.

Den første festivalen gikk under navnet Handy Filmfestival og så dagens lys i 2012. Året etter byttet den navn til Abloom og Faridah stiftet organisasjonen med samme navn.

Abloom har som organisasjon og filmfestival bare vokst med følgende filosofi: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli, verdsatt, sett og hørt. Med denne setningen i mente vant festivalen Oslo Bys kunstnerpris i 2014 “for fremrangende innsats innen Oslos kulturliv” og har vært en viktig bidragsyter i diskursen om funksjonsnedsettelser i det norske samfunn.

Selv om alle er velkommen til å delta på festivalen, har Ablooms kjernegruppe bestått av familier med minoritetsspråklig bakgrunn hvor en eller flere av barna har en eller flere funksjonsnedsettelser.

Cinematiske opplevelser har en integrerende effekt. Barnefamilier, skoleelever og ungdom får muligheten til å bli kjent med og samhandle med hverandre.

En annen, viktig målgruppe for oss er flyktninger og asylsøkere - denne gruppen utgjorde en tredjedel av publikummet vårt for 2017 da 1199 av totalt 3505 hadde flyktningbakgrunn. Festivalen er en integreringsarena for flyktninger og asylsøkere gjennom samhandling med de andre målgruppene. Vårt AFA-prosjekt (

I tillegg har Abloom en rekke skoleelever fra barne og ungdomskoler tilstede. Flere er fra skoler med høy minoritetsspråklig bakgrunn - derav mottaksklasser hvor flere aldri hadde vært på kino før.

Sist, men ikke minst er det en rekke representanter fra myndigheter, organisasjoner og folk fra filmbransjen tilstede. Gjennom å ha de på filmfestivalen får vi styrket samarbeidet med flere av disse, samt inspirert flere i filmbransjen til å ta tak i vårt kjernetema i sine produksjoner.

Alle disse målgruppene får et unikt innsyn i vårt tema. Organisasjonsdirektør Faridah Nabaggala deler sin kunnskap om temaet overfor skoleklassene og kunne gi dem muligheten til å samhandle med vår kjernegruppe. Dette er sånn temaet om nedsatt funksjonsevne ufarliggjort - alle skal med!