Back to All Events

Sopptur

Flyktninger plukker sopp sammen med en kyndig person. Vi tilbyr tolk etter behov. Ta kontakt på mobil: 950 22 385 eller epost are@abloom for mer info.

Facebook event click her!

Later Event: October 1
Sopptur