Back to All Events

Bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne i dagens flyktningkrise

  • Enhet for mangfold og integrering (EMI 57 Markveien Oslo, Oslo, 0550 Norway (map)

«Bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne i dagens flyktningkrise»

Målet: Bevisstgjøring, ansvarliggjøring av kommunen i å ivareta kompetanseheving gjen-nom lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Samt synliggjø-re personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppen:

Alle med særlig fokus på Fagfolk innen Oslo kommune, IMDI, bolig kontor, Husbanken, introduksjonsprogram, media, politikere og funksjonshemmede.

Seminaret skal vare en dag og skal fokusere på:

 

- Synliggjøring av behovene til personer med nedsatt funksjonsevne

- Inkludering (på flere plan)

- Økt samfunnsbevissthet

- Mer involvering av offentlige og kommunale instanser

- Synliggjøre uutnyttede ressurser som finnes i målgruppa

 

Les mer:http://www.abloom.no/kommende-prosjekter-1/

Earlier Event: June 6
Informasjonsmøte
Later Event: July 1
Abloom piknik