Mini ABLOOM filmfestival

Torsdag 11.Juni på Tøyen Torg kl.0900 - 13:30
Det blir underholdning for barn og unge med filmvisning, ansikstmaling, tryllkunstner show, workshop og leker!


Tema: MANGFOLD i SENTRUM!   Gratis inngang!

Program:
0900 - 0920  Ansiktsmaling, leker og musikk
0020 - 0930  Velkommen v7Festivaldirektør Faridah Shakoor
0930 - 0945  Film: Min bror Mikael
0945 - 1000  FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funskjonsevne
1000 - 1100  Workshop for skoler og barnehager
1100 - 1115 Tryllekunstshow v/Ole Skellington
1115 - 1145 Pause - lunsj
1145 - 1310 Film: Benda Bilili, Democratic Repuplic on the Congo (86 min)
1130 Takk for nå !