— Kunnskap og erfaringer jeg ikke ville fått på skolebenken

STERK OG ENGASJERT: Anett Øvald fra VG2 Helseservice på Ullern VGS har praksis i Abloom. Foto: Bjørn Lecomte

STERK OG ENGASJERT: Anett Øvald fra VG2 Helseservice på Ullern VGS har praksis i Abloom. Foto: Bjørn Lecomte

— Mange ungdommer og voksne synes det er utrolig vanskelig å finne en organisasjon eller bedrift som vil gi dem praksisplass. Vi i Abloom tar imot både elever og voksne praktikanter som vil gjøre en innsats for andre. Alle har noe å gi, men også noe å lære, sier Ablooms grunnlegger og leder Faridah S. Nabaggala.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivnigstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere, flyktninger og andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”. Les mer om oss her.

En av de som har fått praksisplass hos Abloom er Anett Øvald. Hun går VG2 Helseservice på Ullern VGS.

— Jeg lærer hva Abloom driver med og hvordan de får frem budskapet sitt, ved å være med i arbeidet deres. Praksisplassen min i Abloom varer ut dette skoleåret. Jeg syns Abloom gjør en viktig jobb for alle med en funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Dét i seg selv er grunn nok for meg til å ville delta i deres arbeid, forteller Anett og legger til:

— Det er en viktig og stor jobb å få hele samfunnet med, slik at alle uansett funksjonsnedsettelse kan bli hørt og delta på lik linje med andre. Så tror jeg også det kan gi meg mye kunnskap og forståelse i møte med forskjellige mennesker jeg skal møte senere i arbeidslivet. Dette er kunnskap og erfaringer jeg ikke ville fått på skolebenken.   

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

  • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

  • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

  • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en epost til post@abloom.no og husk å oppgi følgende:

Navn:
Alder:
Bosted:
Skole/utdanningsinstitusjon/NAV?:
Navn, telefonnummer og epost til kontakt person i skole /utdanningsinstitusjon/NAV:
Språk muntlig:
Språk skriftlig:
Kan du døvetolke?:
Hvor mange uker ønsker du å ha praksisplass i Abloom?:
Hva er du mest interessert i å jobbe med hos oss?:
Når ønsker du å starte?:
Hvor mange timer per uke vil du jobbe?:
Hvis du trenger spesiell tilrettelegging - spesifiser her:

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

Facebook.com/www.abloom.no

Faridah takker Prinsesse Märtha Louise og ordfører Marianne Borgen

Abloom-leder Faridah tok imot Prinsesse Märtha Louise og ordfører Marianne Borgen (SV). Foto: Bjørn Lecomte

Abloom-leder Faridah tok imot Prinsesse Märtha Louise og ordfører Marianne Borgen (SV). Foto: Bjørn Lecomte

Alle i Abloom, ansatte, frivillige, brukere, pårørende og fagfolk… Vi takker dere igjen for alt som er blitt gjort og sagt før, under og etter Abloom Filmfestival 2018. Ingen er glemt, og alle skal føle seg stolt av det de har gjort og bidratt med.

Ler mer om Abloom her.

På Fagkonferansen 22. november fikk vi flott besøk av Prinsesse Märtha Louise og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV). At to så viktige og genuint engasjerte mennesker i det norske samfunnet tok seg tid til å komme på Fagkonferansen er noe vi setter veldig stor pris på.

Se Faridahs hilsen til Prinsesse Märtha Louise her.

Se Faridahs hilsen til ordfører Marianne Borgen (SV) her.