Zana har vært på asylmottak i 11 år

Zana har fått praksisplass hos Abloom.

Zana har fått praksisplass hos Abloom.

Zana Abuzed Ismail kom til Norge i 2004. Først i 2016 fikk han midlertidig oppholdstillatelse. Siden da har han prøvd å få praksisplass på en rekke steder. Etter 3 år fikk han endelig praksisplass hos Abloom.

Siden Zana fikk midlertidig oppholdstillatelse, har han erfart at NAV ikke har strukket til. Han har gått på arbeidsavklaringspenger, men ønsker å komme ut i arbeid. Å gjøre noe fornuftig.

Sterk CV fra hjemlandet

I Irak jobbet Zana som journalist i en rekke aviser og magasiner. Han var TV-reporter, radiojournalist og skrev om kultur. Han snakker kurdisk, farsi, arabisk, tyrkisk, engelsk og norsk. Han går på norskkurs.

Men å få praksisplass var vanskeligere enn det burde være. Etter 3 år ga Abloom han praksisplass.

Zana og Faridah på Ablooms kontorer på Youngstorget.

Zana og Faridah på Ablooms kontorer på Youngstorget.

Aktivisering av flyktninger og asylsøkere

Zana er hos Abloom gjennom et av våre prosjekter for å hjelpe asylsøkere, kalt AFA (Aktivisering av flyktninger og asylsøkere). Les mer om det her.

- Vi ser for oss at Zana kan bidra med mye forskjellig, men i all hovedsak tar vi utgangspunkt i hans tidligere erfaring som journalist. I tillegg til dette kan han bidra med kjernearbeidet vårt, nemlig barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Jeg møtte han igår og han fortalte sin historie. Jeg følte at han var rett person å ta med på laget. Vi er veldig glade for å ha han med.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere og flyktninger, samt andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”.

Les mer om oss her.

Følg oss på Facebook!

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en e-post til post@abloom.no.

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

Tidlig innsats for unge

Mohsin Mayambala jobber frivillig i Abloom for å skaffe seg erfaring og noe å ha på CVen.

Mohsin Mayambala jobber frivillig i Abloom for å skaffe seg erfaring og noe å ha på CVen.

- Mitt Navn er Mohsin Mulondo Mayambala og jeg har tidligere gått 3 år med elektronikk på Bjørnholt videregående skole. Jeg har tidligere jobbet på Kiwi og hatt utplassering hos et elektrofirma. På fritiden liker jeg å være ute med venner, der det går mye i fotball.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere og flyktninger, samt andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”.

Les mer om oss her.

- Hvorfor valgte du å arbeide med akkurat Abloom?  

- Jeg ville prøve meg på noe nytt i jakten på erfaring og noe å ha på CVen. Dessuten følte jeg at Abloom sitt arbeid er viktig, samtidig som det virket som noe jeg kan mestre. Så langt har jeg vært fornøyd med de erfaringene jeg har fått. Jeg har ingen erfaring fra å jobbe med hverken barn eller på kontor, så dette er nytt og spennende for meg.

Mohsin hjelper til med å få Abloom å gå rundt, og jobber en del på PC.

Mohsin hjelper til med å få Abloom å gå rundt, og jobber en del på PC.

Abloom ønsker å bekjempe barnefattigdom, gjengrekruttering og radikalisering, gjennom å koble oss på sårbar ungdom og tilby meningsfull arbeidserfaring. Dette skal vi gjøre ved å samarbeide med bydelene om å skape arbeidsplasser og sysselsette ungdommer bosatt i dem. Gjennom å bli sysselsatt får de arbeidserfaring som igjen gir dem kontakter og selvtillit til å fortsette å holde seg aktive på det åpne markedet, uten støttetiltak eller med tiltak som fort kan bli overflødige.

Flere jobber krever at man har arbeidserfaring, og uten jobb får man ikke arbeidserfaring. Derfor mener vi at det er viktig med tiltak som får barn og unge inn i arbeidslivet så de opparbeider seg kompetanse og erfaring fra arbeidslivet. For Mohsin kan det å ha noe på CVen bety masse i jakten på jobb i fremtiden.

- Hvordan ble du kjent med Abloom som organisasjon?

- Jeg kjente Ablooms leder Faridah fra før. Hun introduserte meg for Abloom som organisasjon, og foreslo at jeg skulle komme dit som frivillig.

- Hva tenker du at du kan bidra med i Abloom?

- Jeg kan bidra med kontorarbeid, men har fremdeles til gode å prøve meg som frivillig på seminarer og festivaler og lignende. Det blir spennende.

- Har du tatt med deg noe spesielt fra Abloom så langt?

- Jeg likte godt å være med å arrangere vår stand på Melafestivalen, der vi pratet om Abloom sine aktiviteter og hva vi driver med. Jeg var også maskot, noe jeg likte. Alle barna som flokket seg rundt meg, kjærligheten Abloom skapte. Uten maskoten hadde vi ikke fått like mye oppmerksomhet. Til og med ungdommer kom bort. Det var spennende og gøy å være inni den. Så Melafestivalen er et godt minne. Det er interessant å kunne være med å skape interesse rundt Abloom sine prosjekter. Jeg fikk inntrykk av at flere gledet seg til å bidra i fremtiden, noe som er givende når man bruker 3 dager på å planlegge en stand.

Mohsin elsket å se hvor glade barna ble for å få hilse på Abloom.

Mohsin elsket å se hvor glade barna ble for å få hilse på Abloom.

- Jeg gleder meg også til å være med å arrangere filmfestivalen i november, og oppfordrer alle til å melde seg på. Årets tema er Påmelding skjer via nettsiden vår.

Flere av de frivillige oppgir den verdifulle arbeidserfaringen og muligheten til å praktisere norsk som den viktigste delen med prosjektet, noe blant andre Jasmine Hasnah kan bekrefte. Les om hennes og andres erfaringer på Abloom sin hjemmeside. Vi håper at Mohsin får like gode erfaringer som våre andre frivillige har hatt.

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

 • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

 • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

 • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en e-post til post@abloom.no og fortell litt kort om deg selv.

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

www.facebook.com/www.abloom.no

Hello, World!

Abloom hjelper flyktninger ut i arbeidslivet

Jasmine Hasnah lærer seg norsk én gang i uka, og er med på et NAV-kurs som kalles “service og kontor” på dagtid.

Jasmine Hasnah lærer seg norsk én gang i uka, og er med på et NAV-kurs som kalles “service og kontor” på dagtid.

- Jeg heter Jasmine Hasnah og kom til Norge som flyktning fra Uganda, for 5 år siden. Jeg er 36 år gammel og går på norskkurs på Rosenhoff på kveldstid, én dag i uka. På dagtid tar jeg et NAV-kurs som heter “Service og kontor”, gjennom JobLearn.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere og flyktninger, samt andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”.

Les mer om oss her.

- Jeg begynte i Abloom igår, så vi får se hva jeg skal bidra med. Jeg tenker først og fremst å arbeide for Abloom i 2 måneder, men vi får se. Om Abloom liker arbeidet mitt, så kanskje jeg kan jobbe som frivillig når jeg har tid. Det er også bra å ha erfaring på CV-en, selv om jeg ikke tjener penger på arbeidet jeg gjør.

- Hvorfor valgte du akkurat Abloom?

- Fordi dere gjør en viktig jobb for minoritetsspråklige. De trenger mer hjelp enn etnisk norske, fordi de ofte vegrer seg for å komme seg ut og la seg integrere i samfunnet. Det blir ofte til at man bare er med sine egne og snakker sitt eget språk. Det gjør det ikke lett å skaffe seg jobb når man bruker lang tid på å lære seg språket. Jeg synes Abloom gjør en god jobb når det kommer til integrering og bevisstgjøring om deres muligheter og rettigheter, samtidig som dere har en plattform der folk fra alle slags kulturer kan møtes og utveksle erfaringer og meninger. I tillegg til å bidra til arbeidet dere gjør, ønsker jeg å lære mer om hvordan man jobber på, og administrerer, et kontor.

Jasmine er hos Abloom gjennom et av våre prosjekter for å hjelpe asylsøkere, kalt AFA (Aktiviteter for flyktninger og asylsøkere). Les mer om det her. Så langt i år har Abloom hatt 26 frivillige involvert i gjennomføringen av Mini-Abloom og prosjektet “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”. Vi har også hatt 5 praksiselever. Alle de ovennevnte er flyktninger og asylsøkere gjennom vårt prosjekt AFA. Vi håper at aktiviseringen av disse vil føre til økt arbeidsdeltagelse, motivasjon for å komme seg ut på markedet, økt integrering og at bekjentskap blir stiftet.

Flere av deltakerne oppgir den verdifulle arbeidserfaringen og muligheten til å praktisere norsk som den viktigste delen med prosjektet, noe Najwa Mohammad kunne fortelle i et intervju publisert i Abloom-bloggen. Vi håper at Jasmine får like gode erfaringer som våre andre prosjektdeltagere og ønsker henne lykke til i arbeidslivet.

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

 • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

 • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

 • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en epost til post@abloom.no og husk å oppgi følgende:

Navn:
Alder:
Bosted:
Skole/utdanningsinstitusjon/NAV?:
Navn, telefonnummer og epost til kontakt person i skole /utdanningsinstitusjon/NAV:
Språk muntlig:
Språk skriftlig:
Kan du døvetolke?:
Hvor mange uker ønsker du å ha praksisplass i Abloom?:
Hva er du mest interessert i å jobbe med hos oss?:
Når ønsker du å starte?:
Hvor mange timer per uke vil du jobbe?:
Hvis du trenger spesiell tilrettelegging - spesifiser her:

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

Facebook.com/www.abloom.no

— Jeg har forstått hvor stor forskjell Abloom gjør i samfunnet

Mahta Bereke er elev ved VG2 helseservice på Ullern videregående skole. Hun tar både program- og fellesfag.

Mahta Bereke er elev ved VG2 helseservice på Ullern videregående skole. Hun tar både program- og fellesfag.

— Jeg har lært at Abloom gjør en viktig jobb for barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familie. Derfor ville jeg delta i Abloom og gi det jeg kan. Grunnen til at jeg valgte å hjelpe minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelser, er fordi det er mange flyktninger og asylsøkere i Norge som føler seg glemt.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivningstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere, flyktninger og andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”. Les mer om oss her.

— Jeg synes Abloom gjør en veldig viktig jobb for barn, unge og voksne, og er opptatt av at folk skal få delta på lik linje som resten av samfunnet. Derfor valgte jeg å jobbe i Abloom. Jeg har allerede forstått, gjennom praksisen, hvor stor forskjell Abloom gjør i samfunnet.

— Jeg er opptatt av at folk med funksjonsnedsettelse skal vite om deres rettigheter.

Saida Awil går på Ullern VGS er for tiden elev ved VG2.

Saida Awil går på Ullern VGS er for tiden elev ved VG2.

Første gang jeg ble kjent med Abloom var på Saga kino. Jeg syntes organisasjonen fremsto som en positiv gjeng, som oppriktig ville hjelpe mennesker som trenger det. Jeg håper, gjennom arbeidet med Abloom, at jeg kan lære mer om hvordan organisasjonen hjelper mennesker med funksjonsnedsettelser. Jeg ønsker også å lære mer om mennesker med funksjonsnedsettelser og deres behov, samt å forbedre mine kommunikasjonsevner.

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

 • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

 • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

 • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en epost til post@abloom.no og husk å oppgi følgende:

Navn:
Alder:
Bosted:
Skole/utdanningsinstitusjon/NAV?:
Navn, telefonnummer og epost til kontakt person i skole /utdanningsinstitusjon/NAV:
Språk muntlig:
Språk skriftlig:
Kan du døvetolke?:
Hvor mange uker ønsker du å ha praksisplass i Abloom?:
Hva er du mest interessert i å jobbe med hos oss?:
Når ønsker du å starte?:
Hvor mange timer per uke vil du jobbe?:
Hvis du trenger spesiell tilrettelegging - spesifiser her:

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

www.facebook.com/www.abloom.no

— Kunnskap og erfaringer jeg ikke ville fått på skolebenken

STERK OG ENGASJERT: Anett Øvald fra VG2 Helseservice på Ullern VGS har praksis i Abloom. Foto: Bjørn Lecomte

STERK OG ENGASJERT: Anett Øvald fra VG2 Helseservice på Ullern VGS har praksis i Abloom. Foto: Bjørn Lecomte

— Mange ungdommer og voksne synes det er utrolig vanskelig å finne en organisasjon eller bedrift som vil gi dem praksisplass. Vi i Abloom tar imot både elever og voksne praktikanter som vil gjøre en innsats for andre. Alle har noe å gi, men også noe å lære, sier Ablooms grunnlegger og leder Faridah S. Nabaggala.

Abloom hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse, og vi har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Vi arrangerer Abloom filmfestival hvert år i uke 47, pop-up festivalen Mini Abloom på Stovner, har en daglig rådgivnigstjeneste og har prosjekter for å hjelpe asylsøkere, flyktninger og andre spennende prosjekter som “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”. Les mer om oss her.

En av de som har fått praksisplass hos Abloom er Anett Øvald. Hun går VG2 Helseservice på Ullern VGS.

— Jeg lærer hva Abloom driver med og hvordan de får frem budskapet sitt, ved å være med i arbeidet deres. Praksisplassen min i Abloom varer ut dette skoleåret. Jeg syns Abloom gjør en viktig jobb for alle med en funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Dét i seg selv er grunn nok for meg til å ville delta i deres arbeid, forteller Anett og legger til:

— Det er en viktig og stor jobb å få hele samfunnet med, slik at alle uansett funksjonsnedsettelse kan bli hørt og delta på lik linje med andre. Så tror jeg også det kan gi meg mye kunnskap og forståelse i møte med forskjellige mennesker jeg skal møte senere i arbeidslivet. Dette er kunnskap og erfaringer jeg ikke ville fått på skolebenken.   

Følg oss på Facebook!

Dette kan du gjøre i Abloom:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom Filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

 • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som Universell Utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

 • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøres i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

 • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For meg er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres. Derfor blir god innsats belønnet med en god referanse, sier Faridah S. Nabaggala.  

Er du interessert i praksisplass hos oss? Send en epost til post@abloom.no og husk å oppgi følgende:

Navn:
Alder:
Bosted:
Skole/utdanningsinstitusjon/NAV?:
Navn, telefonnummer og epost til kontakt person i skole /utdanningsinstitusjon/NAV:
Språk muntlig:
Språk skriftlig:
Kan du døvetolke?:
Hvor mange uker ønsker du å ha praksisplass i Abloom?:
Hva er du mest interessert i å jobbe med hos oss?:
Når ønsker du å starte?:
Hvor mange timer per uke vil du jobbe?:
Hvis du trenger spesiell tilrettelegging - spesifiser her:

Velkommen til Abloom! Vi gleder oss til å høre fra deg.

www.abloom.no

Facebook.com/www.abloom.no