Abloom Filmfestival

Abloom Filmfestival arrangeres hvert år i uke 47 i Oslo og har et spesielt fokus på minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelse. Festivalen ble første gang arrangert i 2012 under navnet Handy, og har siden vokst til å bli en helårs organisasjon med flere aktiviteter som rådgivningstjeneste, pop-up festival for barn Mini Abloom, kurs og seminarer, prosjekter som “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff” - og mye mer. Men hovedeventet er og blir Abloom filmfestival i uke 47.  

Oslo-ordfører Marianne Borgen, Prinsesse Märtha Louise og Abloom-leder Faridah S. Nabaggala på Abloom Filmfestival Fagkonferanse 2018.

Oslo-ordfører Marianne Borgen, Prinsesse Märtha Louise og Abloom-leder Faridah S. Nabaggala på Abloom Filmfestival Fagkonferanse 2018.

Gjennom film, debatt, seminarer og andre arrangementer setter Abloom Filmfestival funksjonshemmedes liv og rettigheter på dagsorden - uansett bakgrunn. Vi ønsker at gode dokumentarer, samt opplysnings- og spillefilmer om det å leve med nedsatt funksjonsevne, skal bidra til et mer positivt og rettferdig samfunn for alle! Abloom filmfestival skal være en spydspiss i kampen for inkludering av funksjonshemmede i Norge.

I 2012 arrangerte Faridah S. Nabaggala den første Abloom Filmfestival - da under navnet Handy.

— Jeg var veldig klar på hva jeg ville gjøre, og det var å arrangere en filmfestival ved navn Handy der minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres pårørende ble satt i fokus. Til min store overraskelse dukket det opp hundre mennesker på Filmens Hus. Jeg leide salen, kjøpte inn mat selv og fikk frem noen filmer fra her og der som handlet om temaet. Dette måtte skje, med eller uten hjelp fra andre, forteller Abloom-leder Faridah.

Abloom Filmfestival er åpen for alle! Vi er stolt av å bringe noen av byens mest marginaliserte gruppen sammen med politi, politikere, fagfolk og andre.

Abloom Filmfestival er åpen for alle! Vi er stolt av å bringe noen av byens mest marginaliserte gruppen sammen med politi, politikere, fagfolk og andre.

Fra å være en ambisiøs one-woman operation på Filmens Hus til å involvere flere tusen mennesker på Saga Kino og andre steder: Abloom Filmfestival har vokst seg stor og sterk - og er betydningsfull for barn og unge med funksjonsnedsettelse i Oslo.

Noen av de som så langt har gjestet festivalen er Prinsesse Märtha Louise, tidligere kulturminister Åse Kleveland, Oslo-ordfører Marianne Borgen, advokat Geir Lippestad, tidligere ordfører Fabian Stang, og mange flere.  

Abloom Filmfestival aktiviserer mange frivillige hvert år, og mange av disse er flyktninger og asylsøkere. Uten dem hadde det ikke blitt noe Abloom Filmfestival.

Vårt ønske er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli sett, verdsatt og hørt.