• Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Oslo Kommune (OXLO)

 • Nordisk Film Kino

 • Enhet for mangfold og integrering (EMI)

 • Lærings og mestringssenteret Oslo Universitetssykehus

 • Bydel Gamle Oslo

 • Bydel Stovner (Kulturkonsulent Neha Håbu-Naveen)

 • Bydel Gamle Oslo

 • SEFI

 • Rosenhoff Voksenopplæring

 • KIA voksenopplæring

 • Cinemateket (Filmens Hus)  

 • Aktivitetshuset K1

 • Helseforum for kvinner (HFK)

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Stiftelsen Vi

 • Norges Handikapforbund

 • NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

 • Vestli skole, Tøyen skole

 • Trossamfunn - 15 ulike samfunn og retninger

 • Oslo Politidistrikt - Enhet Øst- Stovner og Manglerud politistasjon

 • Torshovkorpset