• Norsk Filminstitutt (NFI)

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Oslo Kommune (OXLO)

 • Nordisk Film Kino

 • Enhet for mangfold og integrering (EMI)

 • Emergence school of Leadership

 • Lærings og mestringssenteret Oslo Universitetssykehus

 • Bydel Gamle Oslo

 • Bydel Stovner (Kulturkonsulent Neha Håbu-Naveen)

 • Bydel Gamle Oslo

 • SEFI

 • NAV Nordstrand

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)  

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Rosenhoff Voksenopplæring

 • KIA voksenopplæring

 • Cinemateket (Filmens Hus)  

 • Aktivitetshuset K1

 • Helseforum for kvinner (HFK)

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Stiftelsen Vi

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Made for Movement Group AS

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

 • Sanden Media AS

 • MiR/MiR-Ung

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, LUPE

 • NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

 • Hovseter skole, Vestli skole, Tøyen skole

 • Trossamfunn - 15 ulike samfunn og retninger

 • Oslo Politidistrikt - Enhet Øst- Stovner og Manglerud politistasjon

 • Torshovkorpset