Lærings- og mestringssenteret for barn og unge (LMS-barn og unge) ved Oslo Universitetssykehus

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helseforum for kvinner (HFK)